Giải pháp


Giải pháp trung tâm dữ liệu

VIVANCO integrated Modular DC is with pre-integrated highperformance data center rack systems, intelligent closed cooling channel system, highly reliable power supply and distribution systems, energy efficient refrigeration systems, intelligent ring centralized management system and integrated modular pre-terminated wiring system; accommodate the infrastructure to support network communications business systems running all the business for which the system provides operating environment and ...


Hệ thống cáp đồng

Tập đoàn VIVANCO chuyên cung cấp hệ thống cáp đồng đầu cuối cho các khách hàng và đối tác của mình trong khu vực trung tâm dữ liệu, phân phối ngang và khu vực làm việc.


Hệ thống cáp quang

Vivanco mang lại rất nhiều giải pháp về sợi cáp nhằm đáp ứng nhu cầu của những Công ty lắp đặt cũng như khách hàng với các tính năng và lợi ích tuyệt vời cho Mạng lưới và Trung tâm dữ liệu tại nhà. Tùy vào từng ứng dụng, Vivanco có các tiêu chuẩn Cáp trong nhà và ngoài ...