Dự án tiêu biểu


Masteri Thảo Điền - TP. HCM


Trường Quốc tế Mỹ (AIS) - HCM


Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang

Dự án đầu tư của Bệnh viên đa khoa Trung tâm An Giang gồm các hạng mục: - Hệ thống tổng đài IP-PABX Ericsson- LG (600 Ext) - Thiết bị đấu nối hạ tầng mạng cáp quang VIVANCO. - Tiến độ: Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.