Masteri Thảo Điền - TP. HCM

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẢO ĐIỀN

Hạng mục cung cấp :

- Cáp mạng, điện thoại; cáp truyền hình; cáp điều khiển VIVANCO.

- Tủ điện nhẹ ELV, các model ELV VIVANCO

- Tiến độ: Đang thi công.


Bài viết xem thêm