Trường Quốc tế Mỹ (AIS) - HCM

Hạng mục cung cấp :

- Hệ thống Camera IP 3S Vision (CS. Nhà Bè, LHP, NHC)

- Cáp có cấu trúc Vivanco – CS. Lê Hồng Phong, Nguyễn Hữu Cảnh

- Tiến độ: Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.


Bài viết xem thêm